Technikum

Lokalizacja

województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Powiat kętrzyński
gmina: Kętrzyn
miejscowość: Karolewo

Informacje

Typ szkoły / placówki: Technikum
Patron szkoły:
Złożoność: Szkoła lub placówka w ramach jednostki złożonej
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Dzieci lub młodzież
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Technikum

11-400 Karolewo
Poczta: Kętrzyn
telefon: 0897524753
fax: 0897524753
strona internetowa: www.karolewo.com

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Technikum (Karolewo), jest to Technikum.

Statystyka

Liczba uczniów: 369
Liczba oddziałów: 17
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 0
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 0

Organ prowadzący

Minister ds. rolnictwa i rozwoju wsi
województwo:
powiat:
gmina: